درحال بارگذاري...

کتابهای فارسی

این مجموعه شامل کتب منتشر شده در پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات توسط همکاران پژوهشی و در حوزه های مرتبط با مخابرات و علوم وابسته، کامپیوتر، الکترونیک و علوم پایه می باشد.

    فهرست منابع