درحال بارگذاري...

گزارشات جامع پروژه های مرکز (شامل گزارشات آزادسازی شده و قابل دانلود و غیر قابل دانلود)

متادیتا، شامل فهرست مندرجات، صفحات مقدماتی گزارشها و آزادسازی گزارشات کامل و قابل دانلود حاصل از نتایج تحقیقات و پژوهش پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات ( مرکز تحقیقات مخابرات ایران) در این بخش قرار داده شده است. جهت دریافت اطلاعات یا درخواست های دیگر ایمیل lib@itrc.ac.ir پاسخگوی شما خواهد بود.

    فهرست منابع