درحال بارگذاري...
پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات: بازنگري مفاهيم شبكه ملي اطلاعات, مراد حاصل , نيلوفر
برای استفاده از امکانات سیستم، گزینه جاوا اسکریپت در مرورگر شما باید فعال باشد
جستجو
جستجو در این کتاب
ترتيب بر اساس

ارسال به دوستان

بازنگري مفاهيم شبكه ملي اطلاعات

مراد حاصل , نيلوفر

  1. شابک: 8180
  2. شماره سند:8180
  3. پدیدآور: مراد حاصل , نيلوفر
  4. عنوان و شرح مسئولیت:بازنگري مفاهيم شبكه ملي اطلاعات نيلوفر، مراد حاصل
  5. نشر:تهران مركز تحقيقات مخابرات ايران 1391
  6. یادداشت:امروزه با ورود به عصر اطلاعات ضرورت ايجاد بسترهاي پرقدرت ارتباطي بيش از پيش احساس مي‌شود. در اين راستا كشورهاي مانند سنگاپور، كره جنوبي، مالزي، آمريكا، ژاپن، انگليس، آلمان، استراليا و برزيل از جمله كشورهاي پيشرو در ارائه برنامه هاي راهبردي شبكه ملي باندپهن ( NBN) بوده و اقدام به ايجاد شبكه¬هاي ملي بر اساس IP كرده‌اند تا بتوانند كلية خدمات را بر يك بستر امن منتقل نمايند. با توجه به اثرات بسيار فرهنگي، اقتصادي، اجتماعي، سياسي و فني ناشي از اين امر، در بسياري از اين كشورها دسترسي به چنين شبكه اي به عنوان يك حق شهروندي مانند آب، برق، جاده و غيره در نظر گرفته مي شود. در حال حاضر شبكه موجود كشور به شدت وابسته به شبكه جهاني اينترنت است كه مديريت و حاكميت اين شبكه در داخل كشور با مشكلاتي مواجه است. اين وابستگي نه‌تنها هزينه‌هاي زيادي را بر كشور تحميل مي‌كند، بلكه از نظر پايداري و امنيت نيز، غيرقابل ‌اعتماد و در سطح اطمينان‌پذيري پاييني قرار دارد. همچنين با توجه به اهداف چشم انداز بيست ساله و اهداف برنامه پنجم توسعه، نياز به ايجاد و توسعه شبكه ملي اطلاعات ( NIN) در داخل كشور احساس مي شود كه مي‌تواند كليه نيازهاي حوزه فاوا كشور را پوشش دهد و زمينه را براي پيشبرد دولت الكترونيك، سلامت الكترونيك، آموزش الكترونيك و نظاير آنها ايجاد نمايد. با توجه به جديد بودن بحث شبكه ملي و نياز كشور به آن، تاكنون چندين پروژه و مطالعات پراكنده در زمينه شبكه ملي در موسسه ارتباطات و فناوري ارتباطات و سازمان فناوري اطلاعات ايران انجام شده است. اما هنوز تعريف واحدي از شبكه ملي اطلاعات موجود نمي باشد و به دليل برخي از كمبودها و نواقص، بازنگري و نهايي سازي تعاريف و جمع¬بندي كارهاي انجام شده در داخل مدنظر گزارش حاضر است. به همين جهت ابتدا در اين گزارش با توجه به اسناد بالادستي و جوانب فني مسئله و مطالعات موجود، تعريفي براي شبكه ملي اطلاعات با همكاري سازمان فناوري اطلاعات ارائه شده است و با توجه به همين اسناد و تعاريف و تكاليف برنامه پنجم توسعه حوزه هاي درگير در اين شبكه، ابعاد گوناگون آن بررسي شده و سپس ضمن معرفي مختصري از وظايف هر يك از ذي¬نفعان و نقش آفرينان در ايجاد و بهره برداري از شبكه، به بررسي روابط و نقش هر يك از آنها پرداخته شده است. همچنين بر اساس ماده 46 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه ج.ا.ا ، مطالعات موجود در داخل و تجربيات كشورها در خصوص مدل هاي لايه‌اي ممكن براي شبكه، مدل مفهومي شبكه ملي اطلاعات براي كشور و راهبردهايي در حوزه هاي مرتبط با شبكه ملي اطلاعات ارائه شده است.
  7. موضوع:شبكه ملي اطلاعات.
  8. موضوع:مدل مفهومي.
  9. شناسه افزوده:صادق زاده , اعظم پديدآور
587مرتبه مشاهده شده
   فهرست محتوای دیجیتالی  
   
محتواي گزارش مشاهده دانلود
   فهرست مطالب  
   
اين منبع فهرست مطالبي ندارد