درحال بارگذاري...
جستجو
جستجو در این کتاب
ترتيب بر اساس
طرح آزمون پروژه وردنت فارسی حوزه فاوا
31947 مرتبه مشاهده شده

طرح آزمون پروژه وردنت فارسی حوزه فاوا

منصوری زاده، محرم.

 1. پدیدآور: منصوری زاده، محرم.
 2. عنوان:طرح آزمون پروژه وردنت فارسی حوزه فاوا / مجری محرم منصوری زاده ; تهیه کننده محمد نصیری , محمد دادرس.-
 3. ناشر:تهران پژوهشکده فناوری اطلاعات 1391
 4. یادداشت:نام گروه: سکوهای فناوری اطلاعات و فضای مجازی
 5. یادداشت:ذ 29 , ص.: مصور.
 6. یادداشت:پروژه "توسعه وردنت زبان فارسی در حوزه فاوا".
 7. چکیده:آزمون پروژه وردنت از جنبه‌های کارکردی، غیر کارکردی و محتوایی انجام می‌گیرد. در این سند انواع آزمون‌های ممکن در جنبه‌های فوق را معرفی کرده و لزوم و اهمیت آن‌ها را بیان نموده‌ایم. به صورت کلی آزمون‌های کارکردی برای اطمینان از صحت عملکرد مؤلفه‌ای سیستم، تعامل آن‌ها با همدیگر و نیز کل سیستم مطابق با نیازمندی‌های تعریف شده انجام می‌گیرند. آزمون‌های غیر کارکردی به منظور حصول اطمینان از کیفیت عملکرد سیستم انجام می‌گیرند. آزمون‌های ارزیابی صحت و کیفیت اطلاعات درستی، سازگاری و عدم وجود ابهام در داده‌های سیستم را بررسی می‌کنند.

 8. موضوع:آزمون نرم افزار.
 9. موضوع:آزمون های کارکردی.
 10. موضوع:آزمون های غیر کارکردی.
 11. موضوع:آزمون های محتوایی.
 12. شناسه افزوده:نصیری، محمد پدیدآور.
 13. شناسه افزوده:دادرس، محمد پدیدآور.

 فهرست محتوای دیجیتالی

 فهرست مطالب

اين منبع فهرست مطالبي ندارد