درحال بارگذاري...
جستجو
جستجو در این کتاب
ترتيب بر اساس
تحلیل و طراحی وردنت زبان فارسی در حوزه فاوا
963 مرتبه مشاهده شده

تحلیل و طراحی وردنت زبان فارسی در حوزه فاوا

منصوری زاده، محرم.

  1. پدیدآور: منصوری زاده، محرم.
  2. عنوان:تحلیل و طراحی وردنت زبان فارسی در حوزه فاوا / مجری محرم منصوری زاده ; تهیه کننده محمد نصیری.-
  3. ناشر:تهران پژوهشکده فناوری اطلاعات 1391
  4. یادداشت: 1 ج. (شماره گذاری گوناگون): مصور.
  5. یادداشت:پروژه "توسعه وردنت زبان فارسی در حوزه فاوا".
  6. یادداشت:نام گروه:سکوهای فناوری اطلاعات و فضای مجازی
  7. چکیده:در این گزارش مستندات مربوط به طراحی پروژه وردنت فارسی در حوزه فاوا آورده می‌شود. تمامی مراحل طراحی این پروژه توسط ابزار Enterprise Architect (EA) و بر اساس متدولوژی RUP انجام می‌شوند. در این گزارش خروجی‌های کامل مرحله طراحی شامل مدل‌های مختلف از جمله مورد-کاربر، دیاگرام‌های توالی، مدل کلاس، مدل داده، مدل مولفه، مدل استقرار و مدل آزمون برای پروژه وردنت فارسی فاوا آمده است. اطلاعات کامل در زمینه مراحل مختلف طراحی در سند خودکار تولید شده توسط ابزار EA به این گزارش پیوست شده است
  8. موضوع:وردنت فارسی.
  9. موضوع:RUP.
  10. شناسه افزوده:نصیری، محمد پدیدآور.

 فهرست محتوای دیجیتالی

 فهرست مطالب

اين منبع فهرست مطالبي ندارد