درحال بارگذاري...
جستجو
جستجو در این کتاب
ترتيب بر اساس
روابط ساختاری در وردنت فاوا
11018 مرتبه مشاهده شده

روابط ساختاری در وردنت فاوا

منصوری زاده، محرم.

  1. پدیدآور: منصوری زاده، محرم.
  2. عنوان:روابط ساختاری در وردنت فاوا / مجری محرم منصوری زاده ; تهیه کننده محمد نصیری.-
  3. ناشر:تهران پژوهشکده فناوری اطلاعات 1391
  4. یادداشت:ر 28 , ص.: مصور.
  5. یادداشت:پروژه "توسعه وردنت زبان فارسی در حوزه فاوا".
  6. یادداشت:نام گروه:سکوهای فناوری اطلاعات و فضای مجازی
  7. چکیده:در این گزارش روابط ساختاری بین واژگان مورد بررسی قرار می‌گیرد. ابتدا کلیاتی درباره روابط ساختاری بیان می‌شود سپس روابط ساختاری که در وردنت انگلیسی نسخه 3 تعریف شده توضیح داده می‌شود. از بین روابط ساختاری بیان شده دو رابطه مهم و پر کاربرد برای وردنت فاوا انتخاب شده است. در بخش بعد به مقوله‌های اسم، فعل، صفت و قید پرداخته می‌شود. در قسمت بعد آوانگاری واژگان مورد بررسی قرار می‌گیرد. در بخش انتهایی هم بحث کلی مباحث و نتیجه گیری انجام می‌شود.

  8. موضوع:حوزه ی فاوا.
  9. موضوع:وردنت فارسی.
  10. شناسه افزوده:نصیری، محمد پدیدآور.

 فهرست محتوای دیجیتالی

 فهرست مطالب

اين منبع فهرست مطالبي ندارد