درحال بارگذاري...
جستجو
جستجو در این کتاب
ترتيب بر اساس
Recent Advances in Intelligent Systems and Smart Applications
4 مرتبه مشاهده شده

Recent Advances in Intelligent Systems and Smart Applications

Al-Emran, Mostafa

  1. ISBN:9783030474102
  2. Main Entry: Al-Emran, Mostafa
  3. Title:Recent Advances in Intelligent Systems and Smart Applications/ Mostafa Al-Emran, Khaled Shaalan, Aboul Ella Hassanien Editors.-
  4. Publisher:Cham, Switzerland: Springer, 2021.
  5. Added Entry:Shaalan, Khaled
  6. Added Entry:Hassanien, Aboul Ella

 فهرست محتوای دیجیتالی

 فهرست مطالب

...ادامه