درحال بارگذاري...
جستجو
جستجو در این کتاب
ترتيب بر اساس
Proceedings of the 11th International Conference on Soft Computing and Pattern Recognition (SoCPaR 2019)
6 مرتبه مشاهده شده

Proceedings of the 11th International Conference on Soft Computing and Pattern Recognition (SoCPaR 2019)

Abraham, Ajith

  1. ISBN:9783030493448
  2. Main Entry: Abraham, Ajith
  3. Title:Proceedings of the 11th International Conference on Soft Computing and Pattern Recognition (SoCPaR 2019)/ Ajith Abraham, M. A. Jabbar, Sanju Tiwari, Isabel M. S. Jesus Editors.-
  4. Publisher: Cham, Switzerland: Springer, 2021.

 فهرست محتوای دیجیتالی

 فهرست مطالب

...ادامه