درحال بارگذاري...
جستجو
جستجو در این کتاب
ترتيب بر اساس
Proceedings of International Conference on Smart Computing and Cyber Security: Strategic Foresight, Security Challenges and Innovation (SMARTCYBER 2020)
5 مرتبه مشاهده شده

Proceedings of International Conference on Smart Computing and Cyber Security: Strategic Foresight, Security Challenges and Innovation (SMARTCYBER 2020)

Pattnaik, Prasant Kumar

  1. ISBN:9789811579899
  2. Main Entry: Pattnaik, Prasant Kumar
  3. Title:Proceedings of International Conference on Smart Computing and Cyber Security: Strategic Foresight, Security Challenges and Innovation (SMARTCYBER 2020)/ Prasant Kumar Pattnaik, Mangal Sain, Ahmed A. Al-Absi, Pardeep Kumar Editors.-
  4. Publisher:Singapore: Springer, 2021.

 فهرست محتوای دیجیتالی

 فهرست مطالب

...ادامه