درحال بارگذاري...
جستجو
جستجو در این کتاب
ترتيب بر اساس
Proceedings of International Conference on Data Science and Applications ICDSA 2019
3 مرتبه مشاهده شده

Proceedings of International Conference on Data Science and Applications ICDSA 2019

Ray, Kanad

  1. ISBN:9789811575600
  2. Main Entry: Ray, Kanad
  3. Title:Proceedings of International Conference on Data Science and Applications ICDSA 2019/ Kanad Ray, Krishna Chandra Roy, Sandeep Kumar Toshniwal, Harish Sharma, Anirban Bandyopadhyay Editors.-
  4. Publisher: Singapore: Springer, 2021.

 فهرست محتوای دیجیتالی

 فهرست مطالب

...ادامه