درحال بارگذاري...
جستجو
جستجو در این کتاب
ترتيب بر اساس
Proceedings of International Conference on Frontiers in Computing and Systems COMSYS 2020
5 مرتبه مشاهده شده

Proceedings of International Conference on Frontiers in Computing and Systems COMSYS 2020

Bhattacharjee, Debotosh

  1. ISBN:9789811578335
  2. Main Entry: Bhattacharjee, Debotosh
  3. Title:Proceedings of International Conference on Frontiers in Computing and Systems COMSYS 2020/ Debotosh Bhattacharjee, Dipak Kumar Kole, Nilanjan Dey, Subhadip Basu, Dariusz Plewczynski Editors.-
  4. Publisher:Singapore: Springer, 2021.

 فهرست محتوای دیجیتالی

 فهرست مطالب

...ادامه