درحال بارگذاري...
جستجو
جستجو در این کتاب
ترتيب بر اساس
Pattern Recognition Applications and Methods: 9th International Conference, ICPRAM 2020 Valletta, Malta, February 22–24, 2020 Revised Selected Papers
5 مرتبه مشاهده شده

Pattern Recognition Applications and Methods: 9th International Conference, ICPRAM 2020 Valletta, Malta, February 22–24, 2020 Revised Selected Papers

De Marsico, Maria

  1. ISBN:9783030661243
  2. Main Entry: De Marsico, Maria
  3. Title:Pattern Recognition Applications and Methods: 9th International Conference, ICPRAM 2020 Valletta, Malta, February 22–24, 2020 Revised Selected Papers/ Maria De Marsico, Gabriella Sanniti di Baja, Ana Fred (Eds.).-
  4. Publisher: Cham, Switzerland: Springer, 2020.
  5. Added Entry: Sanniti di Baja, Gabriella
  6. Added Entry:Fred, Ana

 فهرست محتوای دیجیتالی

 فهرست مطالب

...ادامه