درحال بارگذاري...
جستجو
جستجو در این کتاب
ترتيب بر اساس
Communicating Science and Technology in Society
7 مرتبه مشاهده شده

Communicating Science and Technology in Society

Delicado, Ana

  1. ISBN:9783030528843
  2. Main Entry: Delicado, Ana
  3. Title:Communicating Science and Technology in Society/ Ana Delicado, Fabienne Crettaz Von Roten, Katarina Prpic.-
  4. Publisher:Switzerland: Springer, 2021.
  5. Subject:Communicating.
  6. Subject:Technology.
  7. Added Entry:Delicado, Ana Editor
  8. Added Entry:Von Roten, Fabienne Crettaz Editor
  9. Added Entry:Prpic, Katarina Editor

 فهرست محتوای دیجیتالی

 فهرست مطالب

...ادامه