درحال بارگذاري...
جستجو
جستجو در این کتاب
ترتيب بر اساس
Cognitive Trainin: An Overview of Features and Applications
3 مرتبه مشاهده شده

Cognitive Trainin: An Overview of Features and Applications

Strobach, Tilo

  1. ISBN:9783030392918
  2. Main Entry: Strobach, Tilo
  3. Title:Cognitive Trainin: An Overview of Features and Applications/ Tilo Strobach, Julia Karbach.-
  4. Edition:Second Edition
  5. Publisher:Switzerland AG: Springer, 2021.
  6. Subject:Training.
  7. Subject:Applications.
  8. Added Entry:Strobach, Tilo
  9. Added Entry:Karbach, Julia

 فهرست محتوای دیجیتالی

 فهرست مطالب

...ادامه