درحال بارگذاري...
جستجو
جستجو در این کتاب
ترتيب بر اساس
Machine Intelligence and Big Data Analytics for Cybersecurity Applications
3 مرتبه مشاهده شده

Machine Intelligence and Big Data Analytics for Cybersecurity Applications

Maleh, Yassine

  1. ISBN:9783030570231
  2. Main Entry: Maleh, Yassine
  3. Title:Machine Intelligence and Big Data Analytics for Cybersecurity Applications/ Yassine Maleh • Mohammad Shojafar • Mamoun Alazab • Youssef Baddi.-
  4. Publisher:Cham, Switzerland: Springer Nature Switzerland AG, 2021.
  5. Added Entry:Shojafar, Mohammad
  6. Added Entry:Alazab, Mamoun
  7. Added Entry:Baddi, Youssef

 فهرست محتوای دیجیتالی

 فهرست مطالب

...ادامه