درحال بارگذاري...
جستجو
جستجو در این کتاب
ترتيب بر اساس
IoT Platforms, Use Cases, Privacy, and Business Models: With Hands-on Examples Based on the VICINITY Platform
4 مرتبه مشاهده شده

IoT Platforms, Use Cases, Privacy, and Business Models: With Hands-on Examples Based on the VICINITY Platform

Zivkovic, Carna

  1. ISBN:9783030453152
  2. Main Entry: Zivkovic, Carna
  3. Title:IoT Platforms, Use Cases, Privacy, and Business Models: With Hands-on Examples Based on the VICINITY Platform/ Carna Zivkovic • Yajuan Guan • Christoph Grimm.-
  4. Publisher:Cham, Switzerland: Springer Nature Switzerland AG, 2021.
  5. Added Entry:Guan, Yajuan
  6. Added Entry:Grimm, Christoph

 فهرست محتوای دیجیتالی

 فهرست مطالب

...ادامه