درحال بارگذاري...
جستجو
جستجو در این کتاب
ترتيب بر اساس
Intelligent Systems Design and Applications: 19th International Conference on Intelligent Systems Design and Applications (ISDA 2019) held December 3–5, 2019
3 مرتبه مشاهده شده

Intelligent Systems Design and Applications: 19th International Conference on Intelligent Systems Design and Applications (ISDA 2019) held December 3–5, 2019

Abraham, Ajith

  1. ISBN:9783030493417
  2. Main Entry: Abraham, Ajith
  3. Title:Intelligent Systems Design and Applications: 19th International Conference on Intelligent Systems Design and Applications (ISDA 2019) held December 3–5, 2019/ Ajith Abraham, Patrick Siarry, Kun Ma, Arturas Kaklauskas Editors.-
  4. Publisher:Cham, Switzerland: Springer, 2021.

 فهرست محتوای دیجیتالی

 فهرست مطالب

...ادامه