درحال بارگذاري...
جستجو
جستجو در این کتاب
ترتيب بر اساس
Intelligent Methods in Computing, Communications and Control: Proceedings of the 8th International Conference on Computers Communications and Control (ICCCC) 2020
3 مرتبه مشاهده شده

Intelligent Methods in Computing, Communications and Control: Proceedings of the 8th International Conference on Computers Communications and Control (ICCCC) 2020

Dzitac, Ioan

  1. ISBN:9783030536503
  2. Main Entry: Dzitac, Ioan
  3. Title:Intelligent Methods in Computing, Communications and Control: Proceedings of the 8th International Conference on Computers Communications and Control (ICCCC) 2020/ Ioan Dzitac, Simona Dzitac, Florin Gheorghe Filip, Janusz Kacprzyk, Misu-Jan Manolescu, Horea Oros Editors.-
  4. Publisher: Cham, Switzerland: Springer, 2021.

 فهرست محتوای دیجیتالی

 فهرست مطالب

...ادامه