درحال بارگذاري...
جستجو
جستجو در این کتاب
ترتيب بر اساس
Intelligent Computing and Networking: Proceedings of IC-ICN 2020
4 مرتبه مشاهده شده

Intelligent Computing and Networking: Proceedings of IC-ICN 2020

Balas, Valentina Emilia

  1. ISBN:9789811574207
  2. Main Entry: Balas, Valentina Emilia
  3. Title:Intelligent Computing and Networking: Proceedings of IC-ICN 2020/ Valentina Emilia Balas, Vijay Bhaskar Semwal, Anand Khandare, Megharani Patil Editors.-
  4. Publisher:Singapore: Springer, 2021.

 فهرست محتوای دیجیتالی

 فهرست مطالب

...ادامه