درحال بارگذاري...
جستجو
جستجو در این کتاب
ترتيب بر اساس
Information Systems Security: 16th International Conference, ICISS 2020 Jammu, India, December 16–20, 2020 Proceedings
3 مرتبه مشاهده شده

Information Systems Security: 16th International Conference, ICISS 2020 Jammu, India, December 16–20, 2020 Proceedings

Kanhere, Salil

  1. ISBN:9783030656096
  2. Main Entry: Kanhere, Salil
  3. Title:Information Systems Security: 16th International Conference, ICISS 2020 Jammu, India, December 16–20, 2020 Proceedings/ Salil Kanhere, Vishwas T Patil, Shamik Sural, Manoj S Gaur (Eds.).-
  4. Publisher:Cham, Switzerland: Springer, 2020.

 فهرست محتوای دیجیتالی

 فهرست مطالب

...ادامه