درحال بارگذاري...
جستجو
جستجو در این کتاب
ترتيب بر اساس
Information and Communication Technology for Intelligent Systems: Proceedings of ICTIS 2020, Volume 1
3 مرتبه مشاهده شده

Information and Communication Technology for Intelligent Systems: Proceedings of ICTIS 2020, Volume 1

Senjyu, Tomonobu

  1. ISBN:9789811570773
  2. Main Entry: Senjyu, Tomonobu
  3. Title:Information and Communication Technology for Intelligent Systems: Proceedings of ICTIS 2020, Volume 1/ Tomonobu Senjyu • Parikshit N. Mahalle • Thinagaran Perumal • Amit Joshi Editors.-
  4. Publisher:Singapore: Springer, 2021.

 فهرست محتوای دیجیتالی

 فهرست مطالب

...ادامه