درحال بارگذاري...
جستجو
جستجو در این کتاب
ترتيب بر اساس
Green Technology for Smart City and Society: Proceedings of GTSCS 2020
11 مرتبه مشاهده شده

Green Technology for Smart City and Society: Proceedings of GTSCS 2020

Sharma, Renu

  1. ISBN:9789811582172
  2. Main Entry: Sharma, Renu
  3. Title:Green Technology for Smart City and Society: Proceedings of GTSCS 2020/ Renu Sharma, Manohar Mishra, Janmenjoy Nayak, Bighnaraj Naik, Danilo Pelusi Editors.-
  4. Publisher:Singapore: Springer, 2021.

 فهرست محتوای دیجیتالی

 فهرست مطالب

...ادامه