درحال بارگذاري...
جستجو
جستجو در این کتاب
ترتيب بر اساس
Governance for the Digital World: Neither More State nor More Market
6 مرتبه مشاهده شده

Governance for the Digital World: Neither More State nor More Market

Filgueiras, Fernando

  1. ISBN:9783030552473
  2. Main Entry: Filgueiras, Fernando
  3. Title:Governance for the Digital World: Neither More State nor More Market/ Fernando Filgueiras, Virgílio Almeida.-
  4. Publisher:Cham, Switzerland: Palgrave Macmillan, 2021.
  5. Added Entry: Almeida, Virgílio

 فهرست محتوای دیجیتالی