درحال بارگذاري...
جستجو
جستجو در این کتاب
ترتيب بر اساس
Automatic Control, Robotics, and Information Processing
3 مرتبه مشاهده شده

Automatic Control, Robotics, and Information Processing

Kulczycki, Piotr

  1. ISBN:9783030485863
  2. Main Entry: Kulczycki, Piotr
  3. Title:Automatic Control, Robotics, and Information Processing/ Piotr Kulczycki, Józef Korbicz, Janusz Kacprzyk Editors.-
  4. Publisher: Cham, Switzerland: Springer, 2021.
  5. Added Entry:Korbicz, Józef
  6. Added Entry:Kacprzyk, Janusz

 فهرست محتوای دیجیتالی

 فهرست مطالب

...ادامه