درحال بارگذاري...
جستجو
جستجو در این کتاب
ترتيب بر اساس
Artificial Intelligence Systems Based on Hybrid Neural Networks: Theory and Applications
4 مرتبه مشاهده شده

Artificial Intelligence Systems Based on Hybrid Neural Networks: Theory and Applications

Zgurovsky, Michael

  1. ISBN:9783030484521
  2. Main Entry: Zgurovsky, Michael
  3. Title:Artificial Intelligence Systems Based on Hybrid Neural Networks: Theory and Applications/ Michael Zgurovsky, Victor Sineglazov, Elena Chumachenko.-
  4. Publisher: Cham, Switzerland: Springer, 2021.
  5. Added Entry:Sineglazov, Victor
  6. Added Entry: Chumachenko, Elena

 فهرست محتوای دیجیتالی

 فهرست مطالب

...ادامه