درحال بارگذاري...
جستجو
جستجو در این کتاب
ترتيب بر اساس
Evolutionary Decision Trees in Large-Scale Data Mining
3 مرتبه مشاهده شده

Evolutionary Decision Trees in Large-Scale Data Mining

Kretowski, Marek

  1. ISBN:9783030218508
  2. Main Entry: Kretowski, Marek
  3. Title:Evolutionary Decision Trees in Large-Scale Data Mining/ Marek Kretowski.-
  4. Publisher:Cham, Switzerland: Springer Nature Switzerland AG, 2019.
  5. Series:Studies in Big Data/ Volume 59.

 فهرست محتوای دیجیتالی

 فهرست مطالب

...ادامه