درحال بارگذاري...
جستجو
جستجو در این کتاب
ترتيب بر اساس
Security, Privacy and Trust in the IoT Environment
3 مرتبه مشاهده شده

Security, Privacy and Trust in the IoT Environment

Mahmood, Zaigham

  1. ISBN:9783030180744
  2. Main Entry: Mahmood, Zaigham
  3. Title:Security, Privacy and Trust in the IoT Environment/ Zaigham Mahmood.-
  4. Publisher:Cham, Switzerland: Springer Nature Switzerland AG, 2019.

 فهرست محتوای دیجیتالی

 فهرست مطالب

...ادامه