درحال بارگذاري...
جستجو
جستجو در این کتاب
ترتيب بر اساس
Artificial Intelligence for Customer Relationship Management: Solving Customer Problems
3 مرتبه مشاهده شده

Artificial Intelligence for Customer Relationship Management: Solving Customer Problems

Galitsky, Boris

  1. ISBN:9783030616403
  2. Main Entry: Galitsky, Boris
  3. Title:Artificial Intelligence for Customer Relationship Management: Solving Customer Problems/ Boris Galitsky.-
  4. Publisher: Cham, Switzerland: Springer, 2021.

 فهرست محتوای دیجیتالی

 فهرست مطالب

...ادامه