درحال بارگذاري...
جستجو
جستجو در این کتاب
ترتيب بر اساس
Emerging Technologies in Data Mining and Information Security: Proceedings of IEMIS 2018, Volume 3
4 مرتبه مشاهده شده

Emerging Technologies in Data Mining and Information Security: Proceedings of IEMIS 2018, Volume 3

Abraham, Ajith

  1. ISBN:9789811315008
  2. Main Entry: Abraham, Ajith
  3. Title:Emerging Technologies in Data Mining and Information Security: Proceedings of IEMIS 2018, Volume 3/ Ajith Abraham, Paramartha Dutta, Jyotsna Kumar Mandal, Abhishek Bhattacharya, Soumi Dutta Editors.-
  4. Publisher:Singapore: Springer, 2019.

 فهرست محتوای دیجیتالی

 فهرست مطالب

...ادامه