درحال بارگذاري...
جستجو
جستجو در این کتاب
ترتيب بر اساس
Integrated Intelligent Computing, Communication and Security
3 مرتبه مشاهده شده

Integrated Intelligent Computing, Communication and Security

Krishna, A. N.

  1. ISBN:9789811087967
  2. Main Entry: Krishna, A. N.
  3. Title:Integrated Intelligent Computing, Communication and Security/ A. N. Krishna, K. C. Srikantaiah, C. Naveena Editors.-
  4. Publisher:Singapore: Springer, 2019.

 فهرست محتوای دیجیتالی

 فهرست مطالب

...ادامه