درحال بارگذاري...
جستجو
جستجو در این کتاب
ترتيب بر اساس
Principles of Performance and Reliability Modeling and Evaluation/ Essays in Honor of Kishor Trivedi on his 70th Birthday
6 مرتبه مشاهده شده

Principles of Performance and Reliability Modeling and Evaluation/ Essays in Honor of Kishor Trivedi on his 70th Birthday

Fiondella, Lance

  1. ISBN:9783319305974
  2. Main Entry: Fiondella, Lance
  3. Title:Principles of Performance and Reliability Modeling and Evaluation/ Essays in Honor of Kishor Trivedi on his 70th Birthday/ Lance Fiondella • Antonio Puliafito.-
  4. Publisher:Springer International Publishing AG, 2016.
  5. Series:Springer Series in Reliability Engineering/ 6917.
  6. Added Entry:Puliafito, Antonio

 فهرست محتوای دیجیتالی

 فهرست مطالب

...ادامه