درحال بارگذاري...
جستجو
جستجو در این کتاب
ترتيب بر اساس
Programming Microsoft’s Clouds: Windows Azure™ and Office 365
4 مرتبه مشاهده شده

Programming Microsoft’s Clouds: Windows Azure™ and Office 365

Rizzo, Thomas

  1. ISBN:9780470076569
  2. Main Entry: Rizzo, Thomas
  3. Title:Programming Microsoft’s Clouds: Windows Azure™ and Office 365 Thomas Rizzo, Razi bin Rais, Michiel van Otegem, Darrin Bishop, George Durzi, Zoiner Tejada, David Mann
  4. Publisher:Indianapolis, John wiley & Sons: 2012.
  5. Added Entry:Rais, Razi bin
  6. Added Entry:Otegem, Michiel van
  7. Added Entry:Bishop, Darrin
  8. Added Entry:Durzi, George
  9. Added Entry:Tejada, Zoiner
  10. Added Entry:Mann, David

 فهرست محتوای دیجیتالی

 فهرست مطالب

...ادامه