درحال بارگذاري...
جستجو
جستجو در این کتاب
ترتيب بر اساس
Smart Cities Technologies
5 مرتبه مشاهده شده

Smart Cities Technologies

Da Silva, Ivan Nunes

  1. ISBN:9789535128083
  2. ISBN:9535128086
  3. ISBN:9535128078
  4. ISBN:9789535128076
  5. Main Entry: Da Silva, Ivan Nunes
  6. Title:Smart Cities Technologies/ Edited by Ivan Nunes Da Silva and Rogerio Andrade Flauzino.-
  7. Publisher:[s.l.]: ExLi4EvA, 2016.

 فهرست محتوای دیجیتالی