درحال بارگذاري...
جستجو
جستجو در این کتاب
ترتيب بر اساس
Quantum Theory: Informational Foundations and Foils
6 مرتبه مشاهده شده

Quantum Theory: Informational Foundations and Foils

Chiribella, Giulio

  1. ISBN:9789401773027
  2. Main Entry: Chiribella, Giulio
  3. Title:Quantum Theory: Informational Foundations and Foils/ Giulio Chiribella, Robert W. Spekkens Editors.-
  4. Publisher:Dordrecht: Springer, 2016.

 فهرست محتوای دیجیتالی

 فهرست مطالب

...ادامه