درحال بارگذاري...
جستجو
جستجو در این کتاب
ترتيب بر اساس
Numerical and Symbolic Scientific Computing: Progress and Prospects
6 مرتبه مشاهده شده

Numerical and Symbolic Scientific Computing: Progress and Prospects

Langer, Ulrich

  1. ISBN:9783709107935
  2. Main Entry: Langer, Ulrich
  3. Title:Numerical and Symbolic Scientific Computing: Progress and Prospects/ Ulrich Langer, Peter Paule.-
  4. Publisher:Springer-Verlag/Wien, 2012.
  5. Series:Texts and Monographs in Symbolic Computation/
  6. Added Entry:Paule, Peter

 فهرست محتوای دیجیتالی

 فهرست مطالب

...ادامه