درحال بارگذاري...
جستجو
جستجو در این کتاب
ترتيب بر اساس
New Trends in Agent-Based Complex Automated Negotiations
6 مرتبه مشاهده شده

New Trends in Agent-Based Complex Automated Negotiations

Ito, Takayuki

  1. ISBN:9783642246951
  2. Main Entry: Ito, Takayuki
  3. Title:New Trends in Agent-Based Complex Automated Negotiations/ Takayuki Ito, Minjie Zhang,Valentin Robu.-
  4. Publisher:Springer, 2012.
  5. Added Entry:Zhang, Minjie
  6. Added Entry:Robu, Valentin

 فهرست محتوای دیجیتالی

 فهرست مطالب

...ادامه