درحال بارگذاري...
جستجو
جستجو در این کتاب
ترتيب بر اساس
بررسی وضعیت محتوای الکترونیکی در جهان
7 مرتبه مشاهده شده

بررسی وضعیت محتوای الکترونیکی در جهان

میر سعید قاضی، طاهره

 1. پدیدآور: میر سعید قاضی، طاهره
 2. عنوان:بررسی وضعیت محتوای الکترونیکی در جهان/ مجری طاهره میر سعید قاضی؛ تهیه کنندگان معصومه صادقی، سوگل بابازاده خامنه، بهروز الیاسی، طاهره میر سعید قاضی , نسرین دسترنج
 3. ناشر:.- تهران: مرکز تحقیقات مخابرات ایران، 1399.
 4. یادداشت:کد پروژه 520980310 .
 5. یادداشت:کد گزارش ITF.ESC.TEC.520980310.02.v03 .
 6. یادداشت:پروژه" تدوین مدلهای ارزیابی کمی و کیفی محتوای الکترونیکی بومی" .
 7. چکیده:گزارش حاضر از سه فصل تشکیل شده است بطوریکه در فصل اول هدف ارائه مفاهیم کلی و مهم در خصوص محتوای دیجیتال از منظر ارائه تعریفی واحد از محتوای دیجیتال بومی، بررسی طبقه بندی محتوا از منظرهای مختلف، بررسی مدیریت محتوا و زنجیره ارزش آن و مباحث پیرامون آن می باشد. همچنین، در فصل دوم به بررسی اقدامات و فعالیت های مهم سازمان ها و مجامع بین المللی در حوزه محتوای دیجیتال و روند پیگیری مباحث مرتبط با آن از قبیل ملاحظات سیاستی، روش های و مدل های اندازه گیری و ارزیابی محتوای دیجیتال و شاخص-های مرتبط با آن آورده شده است. در این فصل سازمانها و مجامعی چون WSIS، OECD، ITU، UNESCO و ESCWA از منظر موضوعات مرتبط با محتوای دیجیتال بررسی شده اند. در فصل سوم، به بررسی تجربیات کشورهای نمونه در حوزه محتوای دیجیتال پرداخته شده بطوریکه راهبردهای کلان، برنامه ها و ابتکار عمل های کشورهای منتخب که به عنوان نمونه درنظر گرفته شده اند در حوزه محتوای دیجیتال مورد بررسی قرار گرفته است. کشورهای مورد بررسی در این فصل به دو بخش عمده طبقه بندی شده اند:
  مطالعه و بررسی کشورهای عربی در خصوص توسعه محتوای دیجیتال بومی شامل:
  مصر
  کشورهای عربی منطقه منا
  مطالعه تجارب سایر کشورها شامل:
  مطالعه و بررسی راهبردها و اقدامات مرتبط با توسعه محتوا در کشور نیوزلند
  مطالعه و بررسی راهبردها و اقدامات در ایرلند و ایرلند شمالی در حوزه محتوا
 8. موضوع:محتوای دیجیتال بومی.
 9. موضوع:ارزیابی محتوا.
 10. موضوع:شاخص های ارزیابی محتوا.
 11. شناسه افزوده:صادقی , معصومه.
 12. شناسه افزوده:بابازاده خامنه، سوگل.
 13. شناسه افزوده:الیاسی، بهروز.
 14. شناسه افزوده:دسترنج، نسرین.

 فهرست محتوای دیجیتالی

 فهرست مطالب

اين منبع فهرست مطالبي ندارد