درحال بارگذاري...
جستجو
جستجو در این کتاب
ترتيب بر اساس
طراحی صفحه کنترل هوشمند در تجهیزات انتقال نوری
6 مرتبه مشاهده شده

طراحی صفحه کنترل هوشمند در تجهیزات انتقال نوری

امامی، علی

 1. پدیدآور: امامی، علی
 2. عنوان:طراحی صفحه کنترل هوشمند در تجهیزات انتقال نوری/ مجری علی امامی؛ تهیه کنندگان علی امامی , الهام ضیایی پور، جبرئیل پژمان، سیامک دوست آذرفر، محمد رضا زمانی
 3. ناشر:.- تهران: مرکز تحقیقات مخابرات ایران، 1399.
 4. یادداشت:کد پروژه 440950900 .
 5. یادداشت:کد گزارش CTI.OCG.TCH.440950900.01v02 .
 6. یادداشت:پروژه" طراحی و ساخت سیستم های انتقال نوری POTN با قابلیت ROADM تا نرخ بیت 100G ".
 7. چکیده:هدف این گزارش پژوهش و بررسی صفحه کنترل هوشمند، راهبردها و الزامات، معماری و ساختار نرم‌افزاری و نحوه پیادهسازی T-SDN در شبکه انتقال نوری بوده است. در فصل اول به صورت مختصر به تعاریف و رویکرد سازمانهای استاندارد گذار در خصوص معماریها و الزامات پیادهسازی آن پرداخته شده است. در فصل دوم اجزاء معماری T-SDN و نگاشت آن به شبکههای واقعی انجام پذیرفته و لایهها و اینترفیسهای آن با جزئیات بیشتری بررسی گردیده است. در فصل سوم کنترلرها مورد بررسی و مقایسه قرارگرفتهاند و در نهایت کنترلر ONOS برای شبکه انتقال نوری انتخاب شده است. در فصل چهارم بررسی نحوه پیادهسازی کنترلر ONOS و برنامه‌های کاربردی با استفاده از معماری REST آورده شده است. در فصل پنجم اینترفیسهای سمت جنوبی NETCONF و مدل YANG بررسی شده است.
 8. موضوع:POTN
 9. موضوع:ROADM
 10. موضوع:SDN
 11. موضوع:Packet
 12. شناسه افزوده:ضیایی پور، الهام.
 13. شناسه افزوده:پژمان، جبرئیل.
 14. شناسه افزوده:دوست آذرفر، سیامک.
 15. شناسه افزوده:زمانی، محمدرضا.

 فهرست محتوای دیجیتالی

 فهرست مطالب

اين منبع فهرست مطالبي ندارد