درحال بارگذاري...
جستجو
جستجو در این کتاب
ترتيب بر اساس
گزارش فنی فاز یک: مطالعات تطبیقی سیستم های POTN
7 مرتبه مشاهده شده

گزارش فنی فاز یک: مطالعات تطبیقی سیستم های POTN

رنجبر رفیع، داود

 1. پدیدآور: رنجبر رفیع، داود
 2. عنوان:گزارش فنی فاز یک: مطالعات تطبیقی سیستم های POTN / داود رنجبر رفیع،علیرضا آزاد، مجید فردوسیان، سیامک دوست آذرفر، علیرضا گرانپایه، مرضیه سادات مهدیان صدر، علی امامی:ناظر.
 3. ناشر:.-تهران: مرکز تحقیقات مخابرات ایران، 1399.
 4. یادداشت:کد پروژه: 440950900
 5. یادداشت:کد گزارش: CTI.OCG.TER.440950900.02v02
 6. یادداشت:پروژه" طراحی و ساخت سیستم های انتقال نوری POTN با قابلیت ROADM تا نرخ بیت 100G"
 7. چکیده:چکیده: مطالعه و بررسی فنی سیستم های موجود POTN از این نظر دارای اهمیت است که متناسب با اهدف پروژه بومی‌سازی POTN، فناوری و پیاده‌سازی قسمت‌های مختلف POTN را مشخص می¬نماید. لذا با شناخت مشخصات فنی و ساختار سیستم‌های موجود و نحوه پیاده POTN امکان تعریف RFP و مراحل اجرای بومی‌سازی میسر می‌شود.
 8. موضوع:SDN
 9. موضوع:Packet
 10. موضوع:باند شمالی و جنوبی
 11. موضوع:کنترل کننده
 12. موضوع:Open Flow
 13. موضوع:ROADM
 14. موضوع:POTN
 15. شناسه افزوده:آزاد، علیرضا مولف
 16. شناسه افزوده:فردوسیان، مجید مولف
 17. شناسه افزوده:دوست آذرفر، سیامک مولف
 18. شناسه افزوده:گرانپایه، علیرضا مولف
 19. شناسه افزوده:مهدیان صدر، مرضیه سادات مولف
 20. شناسه افزوده:امامی، علی ناظر

 فهرست محتوای دیجیتالی

 فهرست مطالب

اين منبع فهرست مطالبي ندارد