درحال بارگذاري...
جستجو
جستجو در این کتاب
ترتيب بر اساس
Oracle® Data Warehousing and Business Intelligence Solutions
161 مرتبه مشاهده شده

Oracle® Data Warehousing and Business Intelligence Solutions

Stackowiak, Robert

  1. ISBN:9780471919216
  2. Main Entry: Stackowiak, Robert
  3. Title:Oracle® Data Warehousing and Business Intelligence Solutions/ Robert Stackowiak, Joseph Rayman, Rick Greenwald.-
  4. Publisher:Indianapolis, IN: Wiley, 2007.

 فهرست محتوای دیجیتالی

 فهرست مطالب

...ادامه