درحال بارگذاري...
جستجو
جستجو در این کتاب
ترتيب بر اساس
Management Basics
4 مرتبه مشاهده شده

Management Basics

Quinn, Susan

  1. ISBN:978-87-7681-717-6
  2. Main Entry: Quinn, Susan
  3. Title:Management Basics/ Susan Quinn.-
  4. Publisher:[s.l.]: Susan Quinn & bookboon.com, 2010.

 فهرست محتوای دیجیتالی

 فهرست مطالب

...ادامه