درحال بارگذاري...
جستجو
جستجو در این کتاب
ترتيب بر اساس
Econometrics
23 مرتبه مشاهده شده

Econometrics

Andren, Thomas

  1. ISBN:9788776812355
  2. Main Entry: Andren, Thomas
  3. Title:Econometrics/ Thomas Andren.-
  4. Publisher:[s.l.]: Thomas Andren & Ventus Publishing ApS, 2007.

 فهرست محتوای دیجیتالی