درحال بارگذاري...
جستجو
جستجو در این کتاب
ترتيب بر اساس
Understanding Organisations – What else do Managers do
32 مرتبه مشاهده شده

Understanding Organisations – What else do Managers do

Greener, Tony

  1. ISBN:978-87-7681-562-2
  2. Main Entry: Greener, Tony
  3. Title:Understanding Organisations – What else do Managers do/ Tony Greener.-
  4. Publisher:[s.l.]: Tony Greener & bookboon.com, 2010.

 فهرست محتوای دیجیتالی