درحال بارگذاري...
جستجو
جستجو در این کتاب
ترتيب بر اساس
Data Warehousing: Architecture and Implementation
14 مرتبه مشاهده شده

Data Warehousing: Architecture and Implementation

Humphries, Mark

  1. ISBN:0130809020
  2. Main Entry: Humphries, Mark
  3. Title:Data Warehousing: Architecture and Implementation/ By Mark Humphries, Michael W. Hawkins, Michelle C. Dy.-
  4. Publisher:New Jersey: Prentice Hall, 1999.

 فهرست محتوای دیجیتالی