درحال بارگذاري...
جستجو
جستجو در این کتاب
ترتيب بر اساس
An Introduction to Complex Systems : Society, Ecology, and Nonlinear Dynamics
117 مرتبه مشاهده شده

An Introduction to Complex Systems : Society, Ecology, and Nonlinear Dynamics

Fieguth, Paul

  1. ISBN:9783319446059
  2. ISBN:978-3-319-44606-6 (eBook)
  3. Main Entry: Fieguth, Paul
  4. Title:An Introduction to Complex Systems : Society, Ecology, and Nonlinear Dynamics / Paul Fieguth.-
  5. Publisher:Springer 2017

 فهرست محتوای دیجیتالی

 فهرست مطالب

...ادامه