درحال بارگذاري...
جستجو
جستجو در این کتاب
ترتيب بر اساس
New Advances in Information Systems and Technologies : Volume 2
536 مرتبه مشاهده شده

New Advances in Information Systems and Technologies : Volume 2

Rocha, Álvaro

  1. ISBN:9783319313061
  2. ISBN:978-3-319-31307-8 (eBook)
  3. Main Entry: Rocha, Álvaro
  4. Title:New Advances in Information Systems and Technologies : Volume 2 / Álvaro Rocha, Ana Maria Correia, Hojjat Adeli, Luis Paulo Reis, Marcelo Mendonça Teixeira.-
  5. Publisher:Springer 2016
  6. Added Entry:Correia, Ana Maria
  7. Added Entry:Adeli, Hojjat
  8. Added Entry:Reis, Luis Paulo
  9. Added Entry:Teixeira, Marcelo Mendonça

 فهرست محتوای دیجیتالی

 فهرست مطالب

...ادامه