درحال بارگذاري...
جستجو
جستجو در این کتاب
ترتيب بر اساس
Distributed Fiber Optic Sensing and Dynamic Rating of Power Cables
118 مرتبه مشاهده شده

Distributed Fiber Optic Sensing and Dynamic Rating of Power Cables

Cherukupalli, Sudhakar

  1. ISBN:9781119487708
  2. Main Entry: Cherukupalli, Sudhakar
  3. Title:Distributed Fiber Optic Sensing and Dynamic Rating of Power Cables / Sudhakar Cherukupalli and George J. Anders.-
  4. Publisher:Hoboken, New Jersey: John Wiley & Sons, Inc., 2020.
  5. Added Entry:Anders, George J.

 فهرست محتوای دیجیتالی

 فهرست مطالب

...ادامه