درحال بارگذاري...
جستجو
جستجو در این کتاب
ترتيب بر اساس
IT Management
37 مرتبه مشاهده شده

IT Management

McKean, David

  1. ISBN:978-87-7681-793-0
  2. Main Entry: McKean, David
  3. Title:IT Management/ David McKean.-
  4. Publisher:[s.l.]: David McKean & bookboon.com, 2011.

 فهرست محتوای دیجیتالی