درحال بارگذاري...
جستجو
جستجو در این کتاب
ترتيب بر اساس
Disruptive Space Technologies and Innovations: The Next Chapter
92 مرتبه مشاهده شده

Disruptive Space Technologies and Innovations: The Next Chapter

Madry, Scott

  1. ISBN:9783030221874
  2. Main Entry: Madry, Scott
  3. Title:Disruptive Space Technologies and Innovations: The Next Chapter / Scott Madry.-
  4. Publisher:Cham, Switzerland: Springer Nature Switzerland AG, 2020.
  5. Series:Space and Society /

 فهرست محتوای دیجیتالی

 فهرست مطالب

...ادامه