درحال بارگذاري...
جستجو
جستجو در این کتاب
ترتيب بر اساس
Guide to Signals and Patterns in Image Processing: Foundations, Methods and Applications
250 مرتبه مشاهده شده

Guide to Signals and Patterns in Image Processing: Foundations, Methods and Applications

Das, Apurba

  1. ISBN:9783319141718
  2. Main Entry: Das, Apurba
  3. Title:Guide to Signals and Patterns in Image Processing: Foundations, Methods and Applications/ Apurba Das.-
  4. Publisher: Cham Heidelberg: Springer, 2015.
  5. Series:Guide to Signals and Patterns in Image Processing

 فهرست محتوای دیجیتالی

 فهرست مطالب

...ادامه